Mariola Baran

Psycholog interwencji kryzysowej, pedagog szkolny i rodzinny, socjoterapeuta

Jestem pedagogiem szkolnym i rodzinnym, psychologiem interwencji kryzysowej, socjoterapeutą, oligofrenopedagogiem. Ukończyłam Pedagogikę Opiekuńczo-Wychowawczą , Psychologię Interwencji Kryzysowej, Socjoterapię, Oligofrenopedagogikę, Pedagogikę Przedszkolna i Wczesnoszkolną.

Od wielu lat  pracuję z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Specjalizuję się w diagnozie i terapii osób z zaburzeniami żywienia i autoagresją, pracy z młodzieżą z zaburzeniami wieku dorastania, diagnozie problemów szkolnych,  wsparciu rodziny w sytuacjach kryzysowych, pracy z dziećmi z Zespołem DDA oraz pracy z dzieckiem autystycznym.