TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH Z INTEGRACJĄ SENSORYCZNĄ

Koszt : 650 zł

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 10/11 lat na półkolonie połączone z warsztatami z treningu umiejętności społecznych. Oferujemy kameralne grupy (podzielone wiekowo).

Półkolonie z treningiem umiejętności społecznych i integracją sensoryczną, organizowane przez Centrum psychologiczno-pedagogiczne Synergia plus są odpowiedzią na rosnącą świadomość rodziców i opiekunów dotyczącą konieczności wzmacniania kompetencji społecznych dzieci,  co daje pewność, że dziecko będzie umiało odnaleźć się w stale zmieniającej się rzeczywistości.

W czasie półkolonie poprzez zabawy z przygotowaną fabułą, gry i projekty uczymy:

– budowania relacji rówieśniczych;

– kontrolowania i nazywania emocji;

– uważności;

– koncentracji;

– jak być mądrym obywatelem cyfrowego świata (jak mądrze korzystać z mediów);

i wiele wiele więcej

Na naszych półkoloniach dzieci nie tylko świetnie się bawią ale też nabywają umiejętności społeczne poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych TUS Kraków (3 godziny gier, zabaw, projektów) prowadzonych przez psychologów/trenerów TUS.  Uczymy jak reagować i radzić sobie w różnych sytuacjach, pokonywać przeciwności losu, mieć wpływ na siebie gdy nie ma się wpływu na rzeczywistość. Pracujemy nad budowaniem odporności psychicznej,  pracujemy nad emocjami, budujemy kreatywność, ćwiczymy koncentrację uwagi (techniki uważności). Wzmacniamy poczucie wartości i uczymy asertywności. 

  1. Odczuwamy szczęście.
  2. Kochamy siebie i bliskich.
  3. Praktykujemy wdzięczność.
  4. Śmiejemy się.
  5. Czynimy dobro.
  6. Mamy odwagę.
  7. Pokonujemy przeszkody.
  8. Myślimy pozytywie.
  9. Jesteśmy wytrwali.
  10. Umiemy się koncentrować.

W ramach półkolonii dzieci mają 1 godzinę zajęć   z terapeutą SI na klimatyzowanej dużej sali sensorycznej (terapia ręki, zabawy z zakresu małej  i dużej  motoryki , doświadczanie światła i wiele innych sensorycznych doznań).

W czasie każdego turnusu mamy jedną całodniową wycieczkę pełną niespodzianek i atrakcji.

I. 1 lipca do 5 lipca

II. 8 lipca do 12 lipca

III. 15 lipca do 19 lipca

IV. 22 lipca do 26 lipca

V. 29 lipca do 2 sierpnia

Serdecznie zapraszamy !