• Konsultacja logopedyczna.
  • Diagnoza logopedyczna.
  • Terapia logopedyczna

Wczesna interwencja logopedyczna
– terapia opóźnonego rozwoju mowy;
– terapia rozwoju językowego;
– stymulacja rozwojowej niepłynności mówienia – jąkania wczesnodziecięcego.

Terapia dyslekcji głebokiej dla uczniów na każdym etapie edukacyjnym

  • Grupowa terapia logopedyczna