Grażyna Ewa Skowron

Nazywam się Grażyna Ewa Skowron. Jestem psychoterapeutką i pedagogiem. Ukończyłam pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1985 roku. Później szkoliłam się w zakresie Systemowej Terapii Rodzin i ukończyłam 4-letnie Całościowe Szkolenie z Psychoterapii prowadzone przez ZTR Katedry Psychiatrii CM UJ.

Pracowałam jako psychoterapeutka w Specjalistycznej Poradni dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Psychicznymi w Krakowie i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Krakowie.

Specjalizuję się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej młodzieży. Prowadzę także konsultacje rodzinne i zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, wzmacniające ich kompetencje rodzicielskie.

Od wielu lat prowadzę warsztatowe zajęcia dla rodziców. Ich celem jest poprawa jakości rodzicielstwa poprzez zwiększenie kompetencji i pogłębienie świadomości swoich postaw.