TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – edycja wakacyjna