ZAPRASZAMY DZIECI Z OPINIAMI DO ZAPISÓW NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA

Z WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to kompleksowy zespół działań i systematycznych aktywności przeznaczony dla dzieci od urodzenia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Terapia WWR ma na celu niwelację nieprawidłowości w rozwoju różnych umiejętności. Zatem w zajęciach WWR mogą uczestniczyć dzieci, u których podejrzewa się różnego typu zaburzenia – autyzm, niedosłuch, problem ze wzrokiem, problemy z nawiązywaniem relacji społecznych, problemy komunikacyjne np. opóźniony rozwój mowy czy problemy z wykonywaniem czynności samodzielnie przez dziecko.

Zajęcia z zakresu WWR dobierane są indywidualnie do potrzeb dziecka. Są to między innymi zajęcia logopedyczne, integracja sensoryczna opieka psychologa, zajęcia z pedagogiem. Wszystkie wymienione formy zajęć mają charakter indywidualnych lub grupowych spotkań dziecka/dzieci ze specjalistą.

W ramach WWR udzielana jest również pomoc i wsparcie rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Podstawą do objęcia dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekających działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.