Psycholog dziecięcy Kraków

Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne Synergia Plus jest miejscem, w którym zapewniamy specjalistyczną opiekę polegającą na skutecznej terapii w miłej atmosferze.

Psycholog dziecięcy Kraków

Pomagamy dzieciom w  prawidłowym rozwoju poprzez skuteczną pracę psychologów dziecięcych, pedagogów, logopedów i terapeutów SI.

Psycholog dziecięcy Kraków

Na nasze wsparcie mogą liczyć młodzi ludzie, którzy pokonują trudności, w tym trudności adaptacyjne i trudności w uczeniu się. Pomagamy w odnalezieniu własnej drogi i miejsca w życiu.

Psycholog dziecięcy Kraków

Wspieramy rodziców/opiekunów i nauczycieli.

Nasi psychologowie rozwiązujemy problemy dzieci i młodzieży powstałe na skutek trwającej pandemii.

W naszym zespole pracują: psychologowie dziecięcy, psychologowie zajmujący się młodzieżą nastoletnią i młodymi dorosłymi (w tym studentami), pedagodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi i fizjoterapeuci.

Oferujemy pomoc w walce ze stresem i wsparcie w kryzysie osobom dorosłym.

Naszych specjalistów cechuje zaangażowanie i indywidulane podejście do małego i dużego człowieka.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Urząd Miasta Krakowa:

Numer RSPO: 278874

Numer Regon: 520133129

Misja

Wspomagamy rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży, tak by mogły pokonać ograniczenia i bariery wewnętrzne stanowiące przeszkody w harmonijnym rozwoju osobowości i prawidłowym funkcjonowaniu w świecie zewnętrznym.

Naszą pracą kieruje głębokie przekonanie, że najważniejszą wartością jest dobro drugiego człowieka. Jesteśmy po to by zrozumieć, wspierać i pomagać.