Zmiana cen usług od 1 września 2023 r.

Rodzaj usług
Konsultacja psychologiczna (pierwsza wizyta z wywiadem) 190 zł 50-60 min.
Konsultacja psychologiczna (kolejne wizyty) 170 zł 50-60 min.
Konsultacja psychologiczna on.line

Konsultacja psychologiczna w języku angielskim
150 zł

240 zł
Wstępna kwalifikacja do diagnozy autyzmu i spectrum autyzmu/zespołu Aspergera) 200 zł 50 – 60 min.
ilość spotkań ustala specjalista
Konsultacja pedagogiczna 140 zł 50 – 60 min.
Konsultacja logopedyczna
Konsultacja neurologopedyczna
150 zł
180 zł

Konsultacja z SI
150 zł 50 – 60 min.
Psychologiczna konsultacja
rodzinna
250 zł 90 min.
Diagnoza psychologiczna
(rozwoju psychomotorycznego)
180 zł
50-60 min.
ilość spotkań ustala specjalista


Diagnoza rozwoju integracji sensorycznej

Wydanie opinii/oceny rozwoju procesu integracji sensorycznej wraz z zaleceniami i omówieniem
150 zł

190 zł
50 -60 min.
ilość spotkań ustala specjalista

Ocena rozwoju motorycznego noworodka/niemowlęcia 220 zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna 180 zł60 minut
Terapia NDT Bobath

Oklejanie
(tejpowanie)
150 zł

15 zł
(tejpy dostarcza pacjent)

Diagnoza dojrzałości szkolnej 200 zł
50-60 min.
ilość spotkań ustala specjalista
Diagnoza ADHD 200 zł
50 – 60 min.
ilość spotkań ustala specjalista
Diagnoza psychologiczna (poziomu rozwoju intelektualnego,
poznawczego, emocjonalno-społecznego)
z omówieniem
200 zł
50 – 60 min.
ilość spotkań ustala specjalista
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
specyficznych trudności w uczeniu się
(dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii)
z omówieniem
200 zł
50 – 60 min.
ilość spotkań ustala specjalista
Psychologiczno-pedagogiczna diagnoza preferencji
w uczeniu się, strategii uczenia się, zainteresowań
i uzdolnień z omówieniem
200 zł
50 – 60 min.
(ilość spotkań ustala specjalista
Wydanie opinii psychologicznej/pedagogicznej
130 zł
Wydanie zaświadczenia 50 zł
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Zajęcia bezpłatne Pakiet dla dzieci z opinią w sprawie stwierdzenia potrzeby wczesnego wspomagania (WWR). WWR obejmuje: zajęcia integracji sensorycznej, zajęcia stymulujące rozwój zgodnie ze wskazaniem w orzeczeniu. 
Ilość i czas spotkań dostosowywana jest to potrzeb dziecka.
Psychoterapia osób dorosłych 180 zł 50 min.
Terapia psychologiczna 170 zł 50 min.
Zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (psycholog, pedagog specjalny) 160 zł 50 min.
Terapia par 200 zł 50 min.
Terapia rodzin (prowadzi dwóch specjalistów) 350 zł
w pakiecie 5/10 spotkań 300 zł
spotkanie
Integracja sensoryczna – terapia
120 zł/180 zł (2 dzieci) 45-50 min.
Terapia ręki 120 zł 45 min.
Terapia logopedyczna 120 zł 45 min.
Trening umiejętności społecznych
(dla dzieci i młodzieży
z trudnościami adaptacyjnymi,
niewłaściwymi relacjami róweśniczymi)
800 zł 10 spotkań (zajęcia grupowe)
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
(terapia pedagogiczna)
150 zł
Coaching rodzicielski – spotkania indywidualne


180 zł
Trening Kompetencji Rodzicielskich 800 zł 5 spotkań (2 godziny każde)