Rodzaj usług
Konsultacja psychologiczna (pierwsza wizyta z wywiadem) 170 zł 50-60 min.
Konsultacja psychologiczna (kolejne wizyty) 150 zł 50-60 min.
Konsultacja psychologiczna on.line 130 zł
Wstępna kwalifikacja do diagnozy autyzmu i spectrum autyzmu/zespołu Aspergera) 160 zł 50 – 60 min.
ilość spotkań ustala specjalista
Konsultacja pedagogiczna 140 zł 50 – 60 min.
Konsultacja logopedyczna 130 zł 50 – 60 min.
Konsultacja z SI
130 zł 50 – 60 min.
Psychologiczna konsultacja
rodzinna
250 zł 90 min.
Diagnoza psychologiczna
(rozwoju psychomotorycznego)
160 zł
50-60 min.
ilość spotkań ustala specjalista
Diagnoza logopedyczna (zaburzeń artykulacyjnych, zaburzeń płynności mowy i emisji głosu, SLI i innych z omówieniem) 130 zł

50-60 min.
ilość spotkań ustala specjalista
Diagnoza rozwoju integracji sensorycznej

Wydanie opinii/oceny rozwoju procesu integracji sensorycznej wraz z zaleceniami i omówieniem
130 zł

150 zł
50 -60 min.
ilość spotkań ustala specjalista

do 60 minut
Ocena rozwoju motorycznego noworodka/niemowlęcia 180 zł60 minut
Konsultacja fizjoterapeutyczna 150 zł60 minut
Terapia NDT Bobath 140 zł do 50 minut
Diagnoza dojrzałości szkolnej 160  zł
50-60 min.
ilość spotkań ustala specjalista
Diagnoza ADHD 160 zł
50 – 60 min.
ilość spotkań ustala specjalista
Diagnoza psychologiczna (poziomu rozwoju intelektualnego,
poznawczego, emocjonalno-społecznego)
z omówieniem
160 zł
50 – 60 min.
ilość spotkań ustala specjalista
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
specyficznych trudności w uczeniu się
(dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii)
z omówieniem
160 zł
50 – 60 min.
ilość spotkań ustala specjalista
Psychologiczno-pedagogiczna diagnoza preferencji
w uczeniu się, strategii uczenia się, zainteresowań
i uzdolnień z omówieniem
160 zł
50 – 60 min.
(ilość spotkań ustala specjalista
Wydanie opinii psychologicznej/pedagogicznej
100 zł
Wydanie zaświadczenia 40 zł
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Zajęcia bezpłatne Pakiet dla dzieci z opinią w sprawie stwierdzenia potrzeby wczesnego wspomagania (WWR). WWR obejmuje: zajęcia integracji sensorycznej, zajęcia stymulujące rozwój zgodnie ze wskazaniem w orzeczeniu. 
Ilość i czas spotkań dostosowywana jest to potrzeb dziecka.
Psychoterapia osób dorosłych 150 zł 50 min.
Psychoterapia dla młodzieży szkolnej i studentów
150 zł50 min.
Terapia psychologiczna 150 zł 50 min.
Terapia par 180 zł 50 min.
Terapia rodzin (prowadzi dwóch specjalistów) 350 zł
( w pakiecie 5/10 spotkań 300 zł )
spotkanie
Integracja sensoryczna – terapia
120 zł45-50 min.
Terapia ręki 110 zł 45 min.
Terapia logopedyczna 120 zł 45 min.
Trening umiejętności społecznych
(dla dzieci i młodzieży
z trudnościami adaptacyjnymi,
niewłaściwymi relacjami róweśniczymi)
700 zł 10 spotkań (zajęcia grupowe)
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
(terapia pedagogiczna)
130 zł
Terapia pedagogiczna 130 zł
Coaching rodzicielski – spotkania indywidualne


140 zł
Trening Kompetencji Rodzicielskich 600 zł 5 spotkań (2 godziny każde)