Aleksandra Potysz-Rzyman

Psycholog dziecięcy, diagnosta, trener

Psycholożka, socjolożka (Uniwersytet Jagielloński). Uczestniczyła w licznych formach doskonalenia z zakresu psychologii klinicznej, diagnozy i wspierania dzieci i młodzieży, terapii pedagogicznej, rozwijania kreatywności oraz kursy trenerskie. Interesuje się zagadnieniami związanymi z neuropsychologią i efektywnym uczeniem się. Posiada doświadczenie w pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, szkołach, poradni psychologiczno-pedagogicznej, organizacjach pozarządowych i firmach szkoleniowych. instruktorka harcerska w stopniu harcmistrzyni.

Małgorzata Wolska

Psycholożka, terapeutka integracji sensorycznej. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi i rodzicami
w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajmuje się diagnozowaniem rozwoju dziecka oraz wsparciem rodziców w oddziaływaniach wychowawczych. Udziela pomocy psychologicznej w formie spotkań indywidualnych oraz grupowych. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i umiejętności w zakresie metod diagnostycznych oraz terapeutycznych.

Matylda Borowska

psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w pracy z dzieckiem i jego rodziną. Oprócz działalności diagnostycznej prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia wspierające rozwój przedszkolaków, zajmuje się też wspieraniem rodziców w wychowaniu dzieci i stymulowaniu ich rozwoju prowadząc warsztaty i udzielając porad.

Klaudia Sroka

Psycholog dzieci i młodzieży. Terapeuta.

Jestem psychologiem z doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Swoje kompetencje zdobywałam pracując w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego, poradni psychologicznej oraz domowym hospicjum dla dzieci. Prowadziłam również grupy wsparcia i rozwoju społecznego dla dzieci i młodzieży. Jestem absolwentką Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Odbyłam szkolenia z Racjonalnej Terapii Zachowań i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyłam szkolenie specjalistyczne z Mediacji Rodzinnych i Cywilnych co umożliwia mi pracę z rodzinami w sytuacji długotrwałego i trudnego do rozwiązania konfliktu. Pomagam w obszarach związanych z depresją, obniżonym nastrojem, niską samooceną, radzeniem sobie z emocjami oraz stresem.

Monika Kopeć

Psycholog dzieci i młodzieży, seksuolog

Jestem psycholożką i seksuolożką. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz seksuologię praktyczną na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Ponadto posiadam uprawnienia
pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych, które zrealizowałam w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stale doskonalę swoje umiejętności poprzez udział w certyfikowanych kursach i szkoleniach dotyczących wszelakiej pomocy dzieciom i młodzieży w sferze
psychologicznej oraz seksuologicznej. Doświadczenie zdobywałam m.in w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie – Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ – Ambulatorium Terapii Rodzin, w Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie oraz w licznych przedszkolach oraz szkołach podstawowych na terenie województwa śląskiego. Aktualnie pracuje w kilku szkołach podstawowych oraz przedszkolu, skupiając się na rozwijaniu umiejętności emocjonalno – społecznych dzieci i młodzieży, a także wspieram ich w czasie doświadczania szerokorozumianych kryzysów.
Prowadzę także stałe konsultacje dla dzieci, nastolatków/ek oraz ich rodziców, towarzysząc im jednocześnie w procesie rozwoju zarówno w wymiarze psychologicznym jak i seksuologicznym.
Jako seksuolożka zajmuje się poradnictwem i psychoedukacją dzieci, młodzieży jak
rodziców.
Mój gabinet jest przyjazny osobom LGBTQ+, miałam okazje wspierać młodzież w procesie
radzenia sobie m.in. z coming outem, stresem mniejszościowym czy w procesie definiowania swojej tożsamości płciowej.
Moją dewizą w pracy jest indywidualne podejście do człowieka, oparte na zrozumieniu, tolerancji oraz poszanowaniu dla różnorodności i ich akceptacji.

Magdalena Jaskóła

Psycholog dzieci i młodzieży /Seksuolog

Jestem psycholożką i seksuolożką. Posiadam ukończone studia magisterskie z psychologii w Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku „Seksuologia Praktyczna” na SWPS.

Pracuję jako psycholog w ośrodku Effatha, gdzie prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu. Doświadczenie zawodowe zdobywałam również w takich miejscach jak: m.in Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, oddział młodzieżowy w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi czy Krakowski Instytut Psychoterapii. 

W swojej pracy głównie wykorzystuje podejście poznawczo-behawioralne, ale także elementy self- reg, psychoedukację oraz rozwijanie kompetencji społecznych i interpersonalnych. Jako seksuolog kieruję się postawą otwartości na różnorodność i afirmatywne wspieranie w przeżywaniu siebie.

Swoją pracę poddaję superwizji, jednocześnie nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w branżowych kursach, szkoleniach, webinarach i konferencjach (m.in. kurs z zakresu RTZ (Racjonalnej Terapii Zachowania) stopień I; szkolenie „Autyzm. Seksualność osób w spektrum autyzmu ” – organizowane przez Fundację JiM; szkolenie „Osoba LGBT+ w gabinecie psychologa. Co warto wiedzieć”? – Centrum Terapii Dialog; szkolenie: „Jak profesjonalnie pomagać osobom aseksualnym?” – Stowarzyszenie Asfera).

Oferuję pomoc, dostosowaną do indywidualnych potrzeb, tworząc bezpieczną i pełną szacunku przestrzeń.