Aleksandra Potysz-Rzyman

Psycholog dziecięcy, diagnosta, trener

Psycholożka, socjolożka (Uniwersytet Jagielloński). Uczestniczyła w licznych formach doskonalenia z zakresu psychologii klinicznej, diagnozy i wspierania dzieci i młodzieży, terapii pedagogicznej, rozwijania kreatywności oraz kursy trenerskie. Interesuje się zagadnieniami związanymi z neuropsychologią i efektywnym uczeniem się. Posiada doświadczenie w pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, szkołach, poradni psychologiczno-pedagogicznej, organizacjach pozarządowych i firmach szkoleniowych. instruktorka harcerska w stopniu harcmistrzyni.

Klaudia Sroka

Psycholog dzieci i młodzieży. Terapeuta.

Jestem psychologiem z doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Swoje kompetencje zdobywałam pracując w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego, poradni psychologicznej oraz domowym hospicjum dla dzieci. Prowadziłam również grupy wsparcia i rozwoju społecznego dla dzieci i młodzieży. Jestem absolwentką Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Odbyłam szkolenia z Racjonalnej Terapii Zachowań i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyłam szkolenie specjalistyczne z Mediacji Rodzinnych i Cywilnych co umożliwia mi pracę z rodzinami w sytuacji długotrwałego i trudnego do rozwiązania konfliktu. Pomagam w obszarach związanych z depresją, obniżonym nastrojem, niską samooceną, radzeniem sobie z emocjami oraz stresem.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam również w takich miejscach jak: m.in Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, oddział młodzieżowy w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi czy Krakowski Instytut Psychoterapii. 

W swojej pracy głównie wykorzystuje podejście poznawczo-behawioralne, ale także elementy self- reg, psychoedukację oraz rozwijanie kompetencji społecznych i interpersonalnych. Jako seksuolog kieruję się postawą otwartości na różnorodność i afirmatywne wspieranie w przeżywaniu siebie.

Swoją pracę poddaję superwizji, jednocześnie nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w branżowych kursach, szkoleniach, webinarach i konferencjach (m.in. kurs z zakresu RTZ (Racjonalnej Terapii Zachowania) stopień I; szkolenie „Autyzm. Seksualność osób w spektrum autyzmu ” – organizowane przez Fundację JiM; szkolenie „Osoba LGBT+ w gabinecie psychologa. Co warto wiedzieć”? – Centrum Terapii Dialog; szkolenie: „Jak profesjonalnie pomagać osobom aseksualnym?” – Stowarzyszenie Asfera).

Oferuję pomoc, dostosowaną do indywidualnych potrzeb, tworząc bezpieczną i pełną szacunku przestrzeń.

Katarzyna Malaca

Psycholog dzieci i młodzieży Kraków

Jestem absolwentką psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studia ukończyłam z wyróżnieniem. W trakcie studiów zdobyłam uprawnienia pedagogiczne. Jestem również certyfikowanym trenerem TUS. Nieustannie staram się poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w kursach i szkoleniach specjalistycznych. Wkrótce rozpoczynam całościowy kurs psychoterapii w nurcie systemowo – psychodynamicznym atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi, które mierzą się z różnymi trudnościami rozwojowymi i życiowymi. Przeprowadzam także konsultacje z rodzicami. W pracy skupiam się na identyfikacji i wzmocnieniu mocnych stron dziecka. Korzystam z podejścia systemowego oraz z technik poznawczo – behawioralnych. Kieruję się empatią i zrozumieniem. Staram się stwarzać przyjazną i bezpieczną atmosferę. Do moich zainteresowań naukowych i zawodowych należy problematyka dziedzictwa rodzinnego, traumy transgeneracyjnej, zjawisko parentyfikacji, terapia rodzin i par. Zapraszam na konsultacje psychologiczne dla dzieci oraz rodziców.

Beata Rudnik

Psycholog dzieci i młodzieży/pedagog

Jestem psychologiem (specjalność: psychologia kliniczna i osobowości, neuropsychologiem) pedagogiem oraz interwentem kryzysowym. Jestem w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii indywidualnej i terapii rodzin ze szczególnym uwzględnieniem okresu adolescencji, prowadzonym przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Marii Orwid.

Posiadam 17 -letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. W pracy terapeutycznej stosuję terapię w ujęciu psychodynamicznym i systemowym oraz korzystam z dorobku wielu innych podejść terapeutycznym (CBT, ACT) elastycznie dobierając techniki do potrzeb pacjenta.

Przyjmuję osoby znajdujące się w kryzysie, zmagające się z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, osobowości, doświadczającymi samotności, mające niskie poczucie własnej wartości, trudności w relacjach, w rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji, pragnących lepiej zrozumieć siebie. Prowadzę również konsultacje rodzicielskie dotyczące trudności wychowawczych, w sytuacji żałoby. Pracuję z dziećmi z Zespołem Aspergera, mutyzmem wybiórczym, ADHD, trudnościami emocjonalnymi, adaptacyjnymi, psychosomatycznymi oraz z innymi zaburzeniami zachowań.

Towarzyszenie drugiemu człowiekowi w procesie zmiany jest dla mnie wyjątkowym doświadczeniem. Zaangażowanie i otwartość ma dla mnie wartość nadrzędną, ponieważ jest fundamentem do budowania zdrowej i efektywnej relacji psychotearpeutycznej.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje w obszarze pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Aleksandra Głąb

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim. W trakcie studiów nabyłam również kwalifikacje pedagogiczne. Swoje doświadczenie zdobywałam podczas pracy z dziećmi, w trakcie której zetknęłam się i pracowałam z dziećmi w różnym wieku i różnymi trudnościami (niepełnosprawność, napady złości, wycofanie, obniżona samoocena, nieśmiałość, nadmierny perfekcjonizm, lęki, problemy społeczne itp. ). Dodatkową wiedzę psychologiczną uzyskałam podczas stażu na Oddziale Psychiatrii w Szpitalu Specjalistycznym im Ludwika Rydygiera. Brałam udział w różnego rodzaju szkoleniach, m.in. programie szkoleniowym „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych”.

Praca z dziećmi przynosi mi wiele radości i satysfakcji. Swoją wiedzę stale aktualizuję, uczestnicząc w różnych szkoleniach oraz konferencjach, prowadzonych przez specjalistów. Buduję swoje doświadczenie zawodowe poprzez pracę z dziećmi w przedszkolu i w ramach indywidualnej pracy z dziećmi w na zajęciach specjalistycznych. W swojej pracy opieram się na podążaniu za dzieckiem, z jednoczesnym naprowadzaniem go na odpowiednie rozwiązania. Ważną wartością jest dla mnie szacunek do różnorodności i wyjątkowości poszczególnych dzieci, z jednoczesnym poszanowaniem ich granic i komfortu, wiarą w dobro tkwiące w dziecku i stawianiu na jego samodzielność.  Bardzo cenię sobie i dużą uwagę przywiązuję również do współpracy z rodzicami i opiekunami dziecka.

Małgorzata Wolska

Psycholożka, terapeutka integracji sensorycznej. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi i rodzicami
w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajmuje się diagnozowaniem rozwoju dziecka oraz wsparciem rodziców w oddziaływaniach wychowawczych. Udziela pomocy psychologicznej w formie spotkań indywidualnych oraz grupowych. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i umiejętności w zakresie metod diagnostycznych oraz terapeutycznych.

Matylda Borowska

psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w pracy z dzieckiem i jego rodziną. Oprócz działalności diagnostycznej prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia wspierające rozwój przedszkolaków, zajmuje się też wspieraniem rodziców w wychowaniu dzieci i stymulowaniu ich rozwoju prowadząc warsztaty i udzielając porad.