Anna Goś

Pedagog, doradca zawodowy, trener kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii Edukacja przez ruch; ukończyła kurs I i II stopnia Diagnoza i terapia ręki.  Zajmuje się diagnozą pedagogiczną uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz rozwijające umiejętność uczenia się. Wspiera młodzież w planowaniu kariery  edukacyjno-zawodowej poprzez konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe.

Prywatnie – miłośniczka gór, lasu, książek i kotów.

Mariola Baran

Jestem pedagogiem szkolnym i rodzinnym, psychologiem interwencji kryzysowej, socjoterapeutą, oligofrenopedagogiem. Ukończyłam Pedagogikę Opiekuńczo-Wychowawczą , Psychologię Interwencji Kryzysowej, Socjoterapię, Oligofrenopedagogikę, Pedagogikę Przedszkolna i Wczesnoszkolną.

Od wielu lat  pracuję z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Specjalizuję się w diagnozie i terapii osób z zaburzeniami żywienia i autoagresją, pracy z młodzieżą z zaburzeniami wieku dorastania, diagnozie problemów szkolnych,  wsparciu rodziny w sytuacjach kryzysowych, pracy z dziećmi z Zespołem DDA oraz pracy z dzieckiem autystycznym.