Trening Umiejętności Społecznych (TUS) ma na celu pomoc dzieciom i nastolatkom w budowaniu dróg do lepszego rozumienia siebie oraz innych. Rozwijaniu i utrwalaniu niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu kompetencji społecznych.

W czasie zajęć dzieci i nastolatkowie nabywają oraz utrwalają kompetencje z zakresu lepszej komunikacji , bardziej sprawnej kontroli własnej emocjonalności oraz większej elastyczności w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej.

TUS pomaga  w problemach z koncentracją, uczeniem się, które doprowadzają do obniżenia wyników szkolnych oraz mogą trwale wpłynąć na obniżenie osiągnięć życiowych oraz samooceny.

Trening Umiejętności Społecznych to regularne spotkania (10-12 spotkań) odbywające się  raz w tygodniu, w  grupie od 5 do 8 uczestników. Czas trwania pojedynczych zajęć TUS to godzina (w przypadku mniejszych dzieci 45 minut).