Wszystkim dzieciom do momentu rozpoczęcia nauki w szkole, przysługuje prawo do bezpłatnych zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. W Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym Synergia Plus  do Państwa dyspozycji pozostają specjaliści logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, a także rehabilitanci i terapeuci Integracji Sensorycznej.

Bezpłatne zajęcia przysługują dziecku, które posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Co należy zrobić aby uzyskać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju ?

  1. Proszę skontaktować  się z lekarzem pierwszego kontaktu – pediatrą  bądź neurologiem- poinformować  go o swoim niepokoju odnośnie rozwoju dziecka/podejrzeniu potrzeby ubiegania się o Wczesne Wspomaganie Rozwoju. W przypadku, gdy lekarz stwierdzi wystąpienie nieprawidłowości wystawia  zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i jego przyczynie.
  2. Z zaświadczeniem lekarskim proszę  udać się do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odpowiedniej dla miejsca zamieszkania (rejonizacja). Tam należy złożyć wniosek o diagnozę dziecka dołączając zaświadczenie lekarskie i wszelkie przydatne opinie/dokumenty. W ciągu 30 dni zostanie wydana opinia.
  3. Odebraną opinię proszę  złożyć w  Naszym Centrum osobiście. Na podstawie opinii i potrzeb dziecka powołany zostanie zespół WWR, który orzeknie jaka pomoc należy się dziecku wraz z przydzieleniem najlepszych terapeutów.